అయ్యప్ప 18 మెట్లు విశిష్టత

 1. 1వ మెట్టు – కామం – ఈ మెట్టు కి అది దేవత గా “గీతామాత” ఉంటుంది. ఈ మెట్టు ఎక్కటం వలన మనిషికి పూర్వజన్మ స్మృతి కలుగుతుంది
 2. 2 వ మెట్టు – క్రోధం –  ఈ మెట్టు కి అది దేవత గా “గంగాదేవీ” ఉంటుంది ఈ మెట్టును స్పర్శించటం వలన మనిషికి తాను దేహాన్ని కాదు పరిశుద్దాత్మను అనే జ్ఞానం కలుగుతుంది.
 3. ౩వ మెట్టు – లోభం – ఈ మెట్టు కి అది దేవత గా “గాయత్రీ మాత” ఉంటుంది – ఈ మెట్టును స్పర్శించటం వలన మనిషికి పిశాచత్వం నశించి ఉత్తమ గతులు కలుగుతాయి
 4. 4 ఆవ మెట్టు మొహం – ఈ మెట్టు కి అది దేవత గా “సీతాదేవి” ఉంటుంది. ఈ మెట్టు జ్ఞాన యోగానికి ప్రతీక. ఒక వ్యక్తి పై గల ప్రేమానురాగాలకు ప్రతిరూపం గా ఈ మెట్టు ని భావిస్తారు.
 5. 5 వ మెట్టు – మదం – ఈ మెట్టు కి అది దేవత గా “సత్యవతీ దేవీ” ఉంటుంది. ఈ మెట్టు కర్మ సన్యాస యోగానికి ప్రతీక ఈ మెట్టు అధిరోహిస్తే వారి ఇంట్లో ఉన్న పశు పక్ష్యాదులకు సైతం పాపాలు నశించి ఉత్తమ గతులు కలుగుతాయి.
 6. 6 వ మెట్టు – మాత్సర్యం – ఈ మెట్టు కి అది దేవత గా “సరస్వతీ దేవీ” ఉంటుంది. ఈ మెట్టు స్పర్శ వలణ విష్ణు సాయుజ్యంతో పాటు దానఫలం లభిస్తుంది
 7. 7వ మీటు – దంబం – ఈ మెట్టు కి అది దేవత గా “బ్రహ్మవిద్యా దేవీ” ఉంటుంది. ఈ మెట్టు ఎక్కటం వలన జ్ఞాన యోగం కలిగి జన్మరాహిత్యం సిద్ధిస్తుంది.
 8. 8 వ మెట్టు – అహంకారం – ఈ మెట్టు కి అది దేవత గా “బ్రహ్మవల్లీదేవీ” ఉంటుంది . ఈ మెట్టును అధిరోహించటం వలన స్వార్ధం, రాక్షసత్వం నశిస్తాయి.
 9. 9వ మెట్టు – నేత్రాలు –  ఈ మెట్టు కి అది దేవత గా “త్రిసంధ్యాదేవీ” ఉంటుంది – ఈ మెట్టు స్పర్శ వలన మనం అప్పుగా తీసుకున్న వస్తువులు వల్ల సంక్రమించిన పాపం నశిస్తుంది
 10. 10 వ మెట్టు – చెవులు – ఈ మెట్టు కి అది దేవత గా “ముక్తి గేహినే దేవీ” ఉంటుంది. – ఈ మెట్టు స్పర్శ వలన ఆశ్రమ ధర్మ పుణ్యఫలం, జ్ఞానం కలుగుతుంది.
 11. 11 వ మెట్టు – నాసిక – ఈ మెట్టు కి అది దేవత గా “అర్ధమాత్రా దేవీ” ఉంటుంది. – ఈ మెట్టు స్పర్శ వలన అకాలమృత్యుభయం ఉండదు
 12. 12 వ మెట్టు – జిహ్వ – ఈ మెట్టు కి అది దేవత గా “చిదానందా దేవీ” ఉంటుంది. – ఈ మెట్టు ఎక్కటం వలన ఇష్ట దేవతా దర్శనం ప్రాప్తిస్తుంది.
 13. 13 వ మెట్టు – స్పర్శ – ఈ మెట్టు కి అది దేవత గా “భావఘ్నీదేవీ”ఉంటుంది. ఈ మెట్టు స్పర్శ వలన చేసిన అపచారాలు, పాపాలు నశిస్తాయి.
 14. 14 వ మెట్టు – సత్వం – ఈ మెట్టు కి అది దేవత గా “భయనాశినీ దేవీ” ఉంటుంది – ఈ మెట్టు స్పర్శ వలన స్త్రీ హత్యా పాతకాలు తోలుగుతాయి.
 15. 15 వ మెట్టు – తామసం – ఈ మెట్టు కి అది దేవత గా “వెధత్రయీ దేవీ” ఉంటుంది. – ఈ మెట్టు స్పర్శ వలన ఆహార శుద్ధి మోక్షం కలుగుతాయి.
 16. 16 వ మెట్టు – రాజసం – ఈ మెట్టు కి అది దేవత గా“పరాదేవీ” ఉంటుంది. – ఈ మెట్టు స్పర్శ వలన దేహసుఖం, బలం లబిస్తాయి
 17. 17 వ మెట్టు – విద్య – ఈ మెట్టు కి అది దేవత గా “అనంతా దేవీ” ఉంటుంది. – ఈ మెట్టు స్పర్శ వలన దీర్ఘ వ్యాధులు సైతం నసిస్తాయి
 18. 18 వ మెట్టు – అవిద్యా – ఈ మెట్టు కి అది దేవత గా “జ్ఞానమంజరీ దేవీ” ఉంటుంది – ఈ మెట్టు స్పర్శ వలన యజ్ఞాలు చేసినంత పుణ్యం లభిస్తుంది

అయ్యప్ప స్వామీ వారి మాలని మండల (41) రోజుల దీక్షగా స్వీకరించి కటిన  నియమాలను పాటించి ఇరుముదినీ నెత్తిన పెట్టుకొని భక్తులు స్వామి వారి 18 మెట్లు ఎక్కి వెళ్లి స్వామి వారిని దర్శించు కునే భాగ్యం లభిస్తుంది.

“స్వామియే శరణం అయ్యప్ప”

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *