వికారి నామ సంవత్సర రాశి ఫలాలు

వికారి నామ సంవత్సర రాశి ఫలాలు(Vikari Nama Samavatsaram) రాశి  ఆదాయం వ్యయం రాజపూజ్యం అవమానం మేషరాశి 14 14 03 06 వృషభరాశి 08 08 06 06 మిథునరాశి 11 5 2 2 కర్కాటకరాశి 5 5 5 2 సింహరాశి 18 14 1 5 కన్యారాశి 11 5 4 5 తులారాశి 8 8 7 1 వృశ్చికరాశి 14 14 3 1 ధనుస్సురాశి 2 8 […]